UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Фінансові ресурси  /  Інформація про бюджет (звіт)  /  за 2015 рікверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 26.02.20160

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 


ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за 2015 рік

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), утворена відповідно до Указу Президента України від 27.08.2014 № 694 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», є державним колегіальним органом.

 

Указом Президента України від 10.09.2014 № 715 затверджена гранична чисельність працівників НКРЕКП у кількості 600 штатних одиниць.

 

Головна мета діяльності НКРЕКП – реалізація державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, нафтогазового комплексу, перероблення та захоронення побутових відходів.

 

Основними завданнями НКРЕКП є:

 

- державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, на ринках природного газу, нафтового (попутного) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ (далі - природний газ), нафти та нафтопродуктів, а також перероблення та захоронення побутових відходів;

 

- збалансування інтересів суб’єктів господарювання, споживачів і держави;

 

- забезпечення прозорості і відкритості діяльності на ринках природних монополій та на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення;

 

- сприяння розвитку конкуренції у сферах виробництва і постачання електричної та теплової енергії, на ринку природного газу, а також перероблення побутових відходів;

 

- забезпечення проведення цінової і тарифної політики у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, у нафтогазовому комплексі, сприяння впровадженню стимулюючих методів регулювання цін;

 

- сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб’єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб’єктами природних монополій;

 

- забезпечення самоокупності діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках;

 

- захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення та захоронення побутових відходів, у нафтогазовому комплексі;

 

- забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до товарів (послуг) на ринках, які перебувають у стані природної монополії;

 

- обмеження впливу суб’єктів природних монополій на державну політику та сприяння конкуренції на суміжних ринках з метою забезпечення ефективного функціонування відповідних галузей.

 

У звітному році обсяг бюджетних призначень НКРЕКП затверджено Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» за бюджетною програмою 6341010 «Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг» в сумі 50817,8 тис. грн, в тому числі: за загальним фондом - 50403,4 тис. грн, за спеціальним фондом - 414,4 тис. грн.

 

Використано протягом 2015 року (касові видатки) – 49801,0 тис. грн, в тому числі: за загальним фондом - 49584,6 тис. грн, за спеціальним фондом – 216,4 тис. грн.

 

Станом на 01.01.2016 НКРЕКП має дебіторську заборгованість в сумі 1,8 тис. грн. Дебіторська заборгованість утворилась у зв’язку з тим, що на звітну дату не відшкодовано кошти Управлінням праці та соціального захисту населення Солом’янської районної у м. Києві Державної адміністрації (компенсація виплаченого середнього заробітку мобілізованому працівнику).

 

Кредиторська заборгованість відсутня. Заборгованості з виплати заробітної плати, за платежами до бюджету та соціальних фондів немає.

 

Протягом звітного періоду НКРЕКП прийнято на баланс майно, яке було передано в межах головного розпорядника бюджетних коштів від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, на суму 18169,8 тис. грн.

 

Використання бюджетних коштів в НКРЕКП в звітному періоді здійснювалося відповідно до кошторису, плану асигнувань із загального та спеціального фонду державного бюджету, затверджених в установленому порядку.

 

Фінансові операції НКРЕКП здійснювались через реєстраційні рахунки, відкриті в Державній казначейській службі України (ДКСУ).

 

НКРЕКП отримано грант від Шведського Агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) (Угода про Грант від 23.04.2014 № TF017571 між Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України) для виконання проекту «Програма сприяння регуляторній реформі централізованого теплопостачання України». Протягом 2015 року на виконання зазначеного проекту використано 155,3 тис. грн.

 

Відповідно до законодавства України, НКРЕКП здійснює ліцензування господарської діяльності у сферах енергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення та у нафтогазовому комплексі.

 

Відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11, плата за ліцензії обліковується за кодом 22011500 «Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». Протягом звітного періоду на окремі рахунки, відкриті в органах ДКСУ надійшло 37639,0 тис. грн.

 

Скорочена інформація про бюджет Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за 2015 рік у відповідності зі статтею 28 Бюджетного кодексу України та Вимогами до публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 01.12.2010 № 1489, офіційно опублікована 26.02.2016 в № 2 «Інформаційного бюлетеня НКРЕКП» - офіційному друкованому виданні Комісії.

 

Публічне представлення інформації про бюджет відбудеться на засіданні Комісії, у формі відкритого слухання 03.03.2016.

 

Інформація про бюджет

за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

(тис. грн.)

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету 

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

план на 2015 рік з урахуванням внесених змін 

касове виконання за 2015 рік 

план на 2015 рік з урахуванням внесених змін 

касове виконання за 2015 рік 

план на 2015 рік з урахуванням внесених змін 

касове виконання за 2015 рік 

Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:

в т. ч.

50403,4

49584,6

414,4

216,5

50817,8

49801,0

2110

 

 

34137,8

34087,9

-

-

34137,8

34087,9

2120

 

 

12540,1

12494,0

-

-

12540,1

12494,0

2210

 

 

410,0

408,5

40,5

34,3

450,5

442,8

2240

 

 

1249,6

1212,8

267,1

168,3

1516,7

1381,1

2250

 

 

120,0

90,8

-

-

120,0

90,8

2271

 

 

770,6

443,2

22,0

-

792,6

443,2

2272

 

 

75,0

38,1

10,0

-

85,0

38,1

2273

 

 

958,0

725,4

41,0

-

999,0

725,4

2274

 

 

70,0

48,6

20,0

1,7

90,0

50,3

2282

 

 

4,3

3,4

-

-

4,3

3,5

2800

 

 

68,0

31,7

13,8

12,2

81,8

43,9

3110

 

 

-

-

-

-

-

-

в т. ч. за бюджетними програмами 

 

 

 

 

 

 

Код бюджетної програми 6341010 

0490

«Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг»

50403,4

49584,6

414,4

216,5

50817,8

49801,0

2110

 

 

34137,8

34087,9

-

-

34137,8

34087,9

2120

 

 

12540,1

12494,0

-

-

12540,1

12494,0

2210

 

 

410,0

408,5

40,5

34,3

450,5

442,8

2240

 

 

1249,6

1212,8

267,1

168,3

1516,7

1381,1

2250

 

 

120,0

90,8

-

-

120,0

90,8

2271

 

 

770,6

443,2

22,0

-

792,6

443,2

2272

 

 

75,0

38,1

10,0

-

85,0

38,1

2273

 

 

958,0

725,4

41,0

-

999,0

725,4

2274

 

 

70,0

48,6

20,0

1,7

90,0

50,3

2282

 

 

4,3

3,4

-

-

4,3

3,5

2800

 

 

68,0

31,7

13,8

12,2

81,8

43,9

3110

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

Інформація про виконання

результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

 

 

6341010

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

 

Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг

(назва бюджетної програми)

 

 

 

N з/п 

Показники 

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Виконано за звітний період

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1 

Затрат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Кількість штатних одиниць

од.

Указ Президента України від 10.09.2014 №715; Постанова КМУ від 05.04.2014 №85

600

 

600

505

 

505

-95

 

-95

Фактичне заповнення штатних посад виконано на 84,2 відсотка. Рівень виконання спричинено рядом чинників, найбільш вагомий вплив чинять - низький рівень оплати праці у порівнянні до інших державних регуляторів  і відповідних галузей , діяльність яких регулює НКРЕКП. Наслідком є втрата висококваліфікованих перспективних фахівців.

2

Займана загальна площа приміщень

кв. м.

картка обліку основних засобів

5665,7

 

5665,7

5665,7

 

5665,7

 

 

 

3

Орендована площа

кв. м.

договори оренди

2760,8

 

2760,8

2782,2

 

2782,2

21,4

 

21,4

Зміна орендованих приміщень

4

Кількість службових автомобілів

од.

постанова КМУ від  01.03.2015 №65

1

 

1

1

 

1

 

 

 

 

Продукту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Кількість виданих та переоформлених ліцензій

шт.

внутрішній облік

500

 

500

514

 

514

14

 

14

2

Кількість  розроблених та прийнятих регуляторних актів

шт.

внутрішній облік

52

 

52

54

 

54

2

 

2

3

Кількість проведених контрольних заходів

шт.

звіти територіальних підрозділів

410

 

410

264

 

264

-146

 

-146

Дія мораторію на проведення перевірок контролюючими органами відповідно до пункту 8 розділу ІІІ Закону України  від 28.12.2014 № 76 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України"

4

Отримано та опрацьовано кореспонденції

шт.

внутрішній облік

77351

 

77351

79974

 

79974

2623

 

2623

У результаті реформування енергетичних та комунальних ринків, зростання соціальної зацікавленості до діяльності регулятора.

5

Надходження до бюджету за видані та переоформлені ліцензії

тис. грн.

звіт

49844,6

 

49844,6

37639

 

37639

‑12205,6

 

‑12205,6

Відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", який набув чинності із 28.06.2015 року, усі інші документи приведені у відповідність до вимог вказаного закону (скасовано поточну плату за видані ліцензії - втрати бюджету склали 12205,6 тис. грн)

6

Кількість установлених тарифів у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення та нафтогазовому комплексі

шт.

звіт

6395

 

6395

9793

 

9793

3398

 

3398

Тарифи на енергоносії у яких паливною складовою є природний газ, потребують перегляду при ринкових коливаннях цін на природний газ (Закон України "Про ринок природного газу")

7

Кількість опрацьованих звернень громадян

шт.

звіт

2050

 

2050

6223

 

6223

4173

 

4173

Непропорційне зростання цін та тарифів на енергоносії у відповідності до росту соціальних стандартів зумовлює зростання соціальної напруги як наслідок зростання кількості скарг та звернень громадян.

8

Кількість розроблених та прийнятих рішень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

шт.

внутрішній облік

3100

 

3100

3287

 

3287

187

 

187

 

Ефективності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Кількість виданих та переоформлених ліцензій на одного працівника відповідного структурного підрозділу (35 шт.од.)

од.

внутрішній облік

14

 

 

15

 

 

1

 

 

2

Кількість розроблених та прийнятих регуляторних актів на одного працівника відповідного структурного підрозділу (55 шт. од.)

од.

внутрішній облік

1

 

 

1

 

 

 

 

 

3

Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції  на одного працівника

од.

внутрішній облік

129

 

 

158

 

 

29

 

 

4

Кількість проведених  контрольних заходів на одного працівника відповідного структурного підрозділу (146 шт.од.)

од.

звіти територіальних підрозділів

3

 

 

2

 

 

-1

 

 

5

Кількість встановлених тарифів на одного працівника

од.

звіт

11

 

 

16

 

 

5

 

 

6

Кількість звернень громадян на одного працівника

од.

звіт

3

 

 

12

 

 

9

 

 

7

Кільіксть розроблених та прийнятих рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на одного працівника

од.

внутрішній облік

5

 

 

6

 

 

1

 

 

 

Якості 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Частка виданих ліцензій  у загальній кількості звернень щодо їх видачі

відс.

внутрішній облік

90

 

 

75

 

 

-15

 

 

Відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", який набув чинності із 28.06.2015 року, у разі недотримання строків подання документів,  порушені вимоги щодо оформлення пакету документів, надання завідомо недостовірної інформації (непідтвердженої держреєстрами), Комісія має право залишити заяву без розгляду про що повідомляє заявника.

2

Частка прийнятих регуляторних актів у загальній кількості розроблених

відс.

внутрішній облік

100

 

 

100

 

 

 

 

 

3

Частка вчасно виконаних доручень у загальній кількості опрацьованих

відс.

внутрішній облік

100

 

 

100

 

 

 

 

 

4

Рівень усунених порушень, що були виявлені у ході контрольних заходів у загальному обсязі виявлених порушень

відс.

звіти територіальних підрозділів

99

 

 

30,2

 

 

‑68,8

 

 

Дія мораторію на проведення перевірок контролюючими органами відповідно до пункту 8 розділу ІІІ Закону України  від 28.122014 № 76 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України". Терміни усунення порушень (встановлених у останній декаді року), з об'єктивних причин перенесено на початок 2016 року

5

Рівень вчасно опрацьованих звернень громадян до їх загальної кількості

відс.

звіт

100

 

 

100

 

 

 

 

 

6

Рівень погашення кредиторської заборгованості Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015

відс.

звіт

100

 

 

100

 

 

 

 

 

7

Рівень погашення кредиторської заборгованості Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015

відс.

звіт

100

 

 

100

 

 

 

 

 

8

Забезпечення розрахунків з працівниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

відс.

внутрішній облік

100

 

 

100

 

 

 

 

 

9

Частка прийнятих рішень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у загальній кількості розроблених

відс.

внутрішній облік

100

 

 

100

 

 

 

 

 

10

Забезпечення розрахунків з працівниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

відс.

звіт

100

 

 

100

 

 

 

 

 

 

Начальник управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності                                              І.Ступаковська

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)