UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Структура  /  Положення про структурні підрозділи  /  Положення про Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачанняверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 09.12.20200

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарату НКРЕКП

______________ О. Кострикін

«07» грудня 2020 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

 

1. Загальні положення

 

1.1. Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання (далі - Департамент) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується члену НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов’язків та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про державну службу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про природні монополії», «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», «Про запобігання корупції», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, указами та розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, наказами і дорученнями Голови, членів НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП, цим Положенням та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері теплопостачання.

1.3. Робота Департаменту проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП.

1.4. До складу Департаменту входять:

1.4.1 Управління тарифної політики у сфері теплопостачання;

1.4.2 Управління розрахунку паливно-енергетичних ресурсів;

1.4.3 Управління інвестиційної політики та технічного розвитку у сфері теплопостачання;

1.4.4 Управління звітності та платіжно-розрахункових відносин у сфері теплопостачання;

1.4.5 Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення

 

2. Основні завдання Департаменту

 

2.1. Основними завданнями Департаменту є:

2.1.1 забезпечення виконання основних завдань НКРЕКП щодо формування та реалізації державної політики у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням альтернативних джерел енергії) у частині проведення тарифної політики у сфері теплопостачання,  регулювання  платіжно-розрахункових відносин у сфері теплопостачання, забезпечення моніторингу  звітності за видами ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання, збалансування інтересів суб'єктів господарювання, споживачів та держави, здійснення інвестиційної діяльності, технічного розвитку та формування механізмів інноваційно-технічного розвитку у сфері теплопостачання.

2.1.2  участь в нормативно-правовому регулюванні сфери, яка відноситься до компетенції Департаменту.

 

3. Функції Департаменту

 

3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері теплопостачання шляхом здійснення державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням альтернативних джерел енергії) у частині підготовки та винесення на розгляд керівництва НКРЕКП пропозицій щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та тарифів на комунальні послуги у сфері теплопостачання (зокрема постачання теплової енергії та постачання гарячої води) зазначеним суб’єктам, які є ліцензіатами НКРЕКП, та проєктів рішень НКРЕКП щодо їх схвалення/прийняття;

3.1.2 бере участь у реалізації тарифної політики на ринках, які перебувають у стані природної монополії, та суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням альтернативних джерел енергії), у тому числі шляхом сприяння впровадженню стимулюючого регулювання;

3.1.3 розглядає інвестиційні програми суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням альтернативних джерел енергії) з метою визначення обґрунтованості запланованих капіталовкладень, цільового використання коштів, а також виносить на розгляд НКРЕКП пропозиції щодо їх схвалення;

3.1.4 розглядає та опрацьовує матеріали ліцензіатів з питань залучення позичкових коштів (облігаційних позик, запозичень у міжнародних фінансових організацій, банківських кредитів) та інших коштів (одержаних від продажу акцій, інвесторів, пайових та інших внесків громадян і юридичних осіб, грантів, бюджетних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством) на фінансування заходів інвестиційних програм та впровадження інноваційно-технічних проєктів;

3.1.5 бере участь у здійсненні нагляду за діяльністю суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням альтернативних джерел енергії) щодо цільового використання коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, і які одержані в результаті провадження ліцензованої діяльності, а також виконання інвестиційних програм;

3.1.6 проводить моніторинг введення в експлуатацію об’єктів та досягнень запланованих показників результативності проєктів ліцензіатів з питань залучення позичкових коштів (облігаційних позик, запозичень у міжнародних фінансових організацій, банківських кредитів) та інших коштів (одержаних від продажу акцій, інвесторів, пайових та інших внесків громадян і юридичних осіб, грантів, бюджетних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством) на фінансування заходів інвестиційних програм та впровадження інноваційно-технічних проєктів;

3.1.7 бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин у сфері теплопостачання шляхом здійснення розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки;

3.1.8 здійснює розрахунок нормативів перерахування коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання від усіх категорій споживачів та як плата теплопостачальних організацій за вироблену теплогенеруючими  організаціями теплову енергію згідно з порядком розподілу коштів, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

3.1.9 забезпечує організацію моніторингу звітності за видами ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання, здійснює її систематизацію та узагальнення в обсязі, порядку і строки визначені законодавством;

3.1.10 бере участь у забезпеченні прозорості та відкритості відносин суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням альтернативних джерел енергії)  із споживачами;

3.1.11 здійснює діяльність щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням альтернативних джерел енергії) з питань формування та реалізації тарифної політики, забезпечення здійснення інвестиційної діяльності, технічного розвитку та формування механізмів інноваційно-технічного розвитку у сфері теплопостачання, платіжно-розрахункових відносин у сфері теплопостачання, організації моніторингу звітності за видами ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання, збалансування інтересів суб'єктів господарювання, споживачів та держави у сфері теплопостачання;

3.1.12 розробляє та бере участь у затвердженні порядків (методик) формування, розрахунку та встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та тарифів на комунальні послуги у сфері теплопостачання (зокрема постачання теплової енергії та постачання гарячої води) для суб’єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням альтернативних джерел енергії), а також здійснює підготовку та надання пропозицій щодо методології стимулюючого тарифоутворення, якщо відповідні повноваження надані законом;

3.1.13 бере участь у розробці правил користування (постачання) тепловою енергією у випадках, визначених чинним законодавством;

3.1.14 бере участь у розробці порядку (правил) організації  звітності за видами ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання та форм звітності суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням альтернативних джерел енергії) та порядку їх подання;

3.1.15 бере участь у розробці порядку (методики) приєднання до теплових мереж, розрахунку плати за приєднання у випадках, визначених чинним законодавством;

3.1.16 бере участь у розробці типових та примірних договорів у сфері теплопостачання у випадках, визначених чинним законодавством;

3.1.17 бере участь у розробці порядку розроблення, затвердження, погодження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснює НКРЕКП;

3.1.18 бере участь у розробці порядку узгодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, запозичень суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням альтернативних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, для реалізації інвестиційних проєктів, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями;

3.1.19 бере участь у здійсненні нагляду за недопущенням перехресного субсидіювання при провадженні господарської діяльності суб’єктами природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням альтернативних джерел енергії);

3.1.20 бере участь у забезпеченні рівних умов діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням альтернативних джерел енергії);

3.1.21 проводить постійний моніторинг та аналіз законодавства щодо питань, які відносяться до компетенції Департаменту;

3.1.22 надає роз'яснень щодо застосування нормативно-правових актів НКРЕКП, з питань які відносяться до компетенції Департаменту;

3.1.23 опрацьовує запити народних депутатів України, звернення суб'єктів господарювання всіх форм власності, громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо, з питань, що відносяться до компетенції Департаменту, та здійснює підготовку відповідей;

3.1.24 готує для оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП інформацію про діяльність Департаменту та здійснює інші заходи щодо налагодження діалогу з громадськістю;

3.1.25 здійснює підготовку аналітичних та інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.26 проводить консультаційно-методологічну роботу з ліцензіатами НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.27 проводить консультаційну роботу із споживачами  (громадянами) з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.28 бере участь в підготовці щорічного звіту діяльності НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.2. Розробляє та виносить на розгляд керівництва НКРЕКП проєкти рішень про:

3.2.1 встановлення тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії та тарифів на комунальні послуги у сфері теплопостачання (зокрема, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води) суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням альтернативних джерел енергії), ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;

3.2.2 затвердження Реєстру нормативів перерахування коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання від усіх категорій споживачів та як плата теплопостачальних організацій за вироблену теплогенеруючими організаціями теплову енергію (далі – Реєстр нормативів), згідно з порядком розподілу коштів, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

3.2.3 схвалення/погодження інвестиційних програм для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням альтернативних джерел енергії).

3.3. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо державної таємниці та контроль за її збереженням.

3.4. Здійснює роботу з документами з грифом «Для службового користування».

 

4. Права Департаменту

 

4.1. Департамент має право:

4.1.1 надавати пропозиції керівництву НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту;

4.1.2 отримувати від інших структурних підрозділів НКРЕКП документи, матеріали та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на Департамент завдань та функцій;

4.1.3 за погодженням з керівництвом НКРЕКП отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на Департамент  завдань та функцій;

4.1.4 вимагати від суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням альтернативних джерел енергії) надання у визначені НКРЕКП строки завірених в установленому законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації, пов’язаної з провадженням такими суб’єктами ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання, необхідних для виконання покладених на Департамент функцій;

4.1.5 за погодженням з керівництвом НКРЕКП  брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що відносяться до компетенції Департаменту;

4.1.6 за дорученням керівництва НКРЕКП представляти НКРЕКП в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції Департаменту;

4.1.7 вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Департаменту.

4.2. Покладання на Департамент завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Департаменту, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 

5. Керівництво діяльністю Департаменту

 

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату НКРЕКП в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду директора Департаменту призначається особа зі ступенем вищої освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років, з вільним володінням државною мовою.

5.4. Директор Департаменту має трьох заступників: заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління розрахунку паливно-енергетичних ресурсів та заступника директора департаменту - начальника управління тарифної політики у сфері теплопостачання.  

5.5. Директор Департаменту розподіляє обов’язки між заступниками директора департаменту та керівниками структурних підрозділів у складі Департаменту, виходячи із покладених завдань і функцій.

5.6. Директор Департаменту:

5.6.1 організовує, спрямовує і контролює роботу Департаменту, забезпечує виконання в установлені строки завдань та доручень керівництва НКРЕКП;

5.6.2 Організовує підготовку проєктів рішень і документів з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.6.3 візує проєкти рішень та документи, підготовлені працівниками Департаменту в межах наданих повноважень;

5.6.4 забезпечує взаємодію Департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами НКРЕКП з питань, які потребують спільного вирішення;

5.6.5 підписує листи інформаційного характеру в межах компетенції Департаменту;

5.6.6 виносить на розгляд керівництва НКРЕКП пропозиції щодо організації роботи Департаменту та вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.6.7 організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів Департаменту та управлінням роботи з персоналом діяльність з кадрових питань (переміщення кадрів, підвищення їх кваліфікації тощо);

5.6.8 погоджує заяви працівників Департаменту з кадрових питань (про призначення, переведення, звільнення) та заяви про надання їм відпусток;

5.6.9 вносить подання про заохочення працівників структурних підрозділів Департаменту, накладення дисциплінарних стягнень, а також про дострокове присвоєння чергових рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

5.6.10 за дорученням керівництва НКРЕКП представляє НКРЕКП в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.6.11 погоджує розподіл обов’язків між працівниками Департаменту, координує та контролює їх діяльність;

5.6.12 організовує та проводить наради з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.6.13 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється чи переводиться на іншу посаду;

5.6.14 забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни, а також законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

5.6.15 забезпечує в межах компетенції дотримання вимог Закону України «Про державну таємницю», вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в Департаменті.

5.7. Директор Департаменту здійснює керівництво самостійним структурним підрозділом та персонально відповідає за його роботу.

5.8. У разі відсутності директора Департаменту (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов'язки виконує заступник директора департаменту, який на цей період несе відповідальність за керівництво Департаментом. У разі відсутності директора Департаменту та заступника директора департаменту, обов’язки директора Департаменту виконує заступник директора департаменту - начальник управління розрахунку паливно-енергетичних ресурсів. У разі відсутності директора Департаменту, заступника директора департаменту та заступника директора департаменту - начальника управління розрахунку паливно-енергетичних ресурсів обов’язки директора Департаменту виконує заступник директора департаменту - начальник управління тарифної політики у сфері теплопостачання в установленому порядку та в межах визначених повноважень за наказом керівника апарату НКРЕКП.

6. Відповідальність

 

6.1. Директор та працівники Департаменту відповідають за неякісне та/або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих повноважень, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

 

7.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав Департамент у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань щодо формування та реалізації державної політики у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням альтернативних джерел енергії) у частині проведення тарифної політики, забезпечення здійснення інвестиційної діяльності, технічного розвитку та формування механізмів інноваційно-технічного розвитку у сфері теплопостачання, платіжно-розрахункових відносин у сфері теплопостачання, організації моніторингу звітності за видами ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання, збалансування інтересів суб'єктів господарювання, споживачів та держави у сфері теплопостачання та інших питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

 

Директор Департаменту із регулювання

відносин у сфері теплопостачання                                                                 С. Черних

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)