UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Фінансові ресурси  /  Інформація про бюджет (звіт)  /  за 2016 рікверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 24.02.20170

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про бюджет Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за 2016 рік

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (далі – НКРЕКП) утворена відповідно до Указу Президента України від 27.08.2014 № 694 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом.

 

Указом Президента України від 10.09.2014 № 715 затверджена гранична чисельність працівників НКРЕКП у кількості 600 штатних одиниць.

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» мета діяльності НКРЕКП – здійснення державного регулювання з метою досягнення балансу інтересів споживачів, суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, і держави, забезпечення енергетичної безпеки, європейської інтеграції ринків електричної енергії та природного газу України.

 

Основними завданнями НКРЕКП є:

 

- забезпечення ефективного функціонування та розвитку ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;

 

- сприяння ефективному відкриттю ринків у сферах енергетики та комунальних послуг для всіх споживачів і постачальників та забезпечення недискримінаційного доступу користувачів до мереж/трубопроводів;

 

- сприяння інтеграції ринків електричної енергії, природного газу України з відповідними ринками інших держав, зокрема в рамках Енергетичного Співтовариства, співпраці з Радою регуляторів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та національними регуляторами енергетики інших держав;

 

- забезпечення захисту прав споживачів товарів, послуг у сферах енергетики та комунальних послуг щодо отримання цих товарів і послуг належної якості в достатній кількості за обґрунтованими цінами;

сприяння транскордонній торгівлі електричною енергією та природним газом, забезпечення інвестиційної привабливості для розвитку інфраструктури;

 

- реалізація цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг;

 

- сприяння впровадженню заходів з енергоефективності, збільшенню частки виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії та захисту навколишнього природного середовища;

 

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;

 

- сприяння розвитку конкуренції на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

У звітному році обсяг бюджетних призначень НКРЕКП затверджено Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» за бюджетною програмою 6341010 «Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг» в сумі 54558,1 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом – 53258,0 тис. грн., за спеціальним фондом – 1300,1 тис. гривень.

 

Використано протягом 2016 року (касові видатки) – 53172,2 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом – 52224,1 тис. грн., за спеціальним фондом – 948,1 тис. гривень.

 

Станом на 01.01.2017 НКРЕКП має дебіторську заборгованість в сумі 10,5 тис. грн. Дебіторська заборгованість в сумі 8,7 тис. грн. є поточною (передплата періодичних видань на 2017 рік). Дебіторська заборгованість в сумі 1,8 тис. грн. утворилась у зв’язку з тим, що на звітну дату не відшкодовано кошти Управлінням праці та соціального захисту населення Солом’янської районної у м. Києві Державної адміністрації (компенсація виплаченого у грудні 2015 року середнього заробітку мобілізованому працівнику).

 

Кредиторська заборгованість відсутня. Заборгованості з виплати заробітної плати, за платежами до бюджету та соціальних фондів немає.

 

Протягом звітного періоду НКРЕКП прийнято на баланс майно, яке було передано від Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ в рамках проекту технічної допомоги «Реформа управління на Сході України» на суму 98,9 тис. гривень.

 

Використання бюджетних коштів в НКРЕКП в звітному періоді здійснювалося відповідно до кошторису, плану асигнувань із загального та спеціального фонду державного бюджету, затверджених в установленому порядку.

 

Фінансові операції НКРЕКП здійснювались через реєстраційні рахунки, відкриті в Державній казначейській службі України.

 

НКРЕКП отримано грант від Шведського Агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) (Угода про Грант від 23.04.2014 № TF017571 між Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України) для виконання проекту «Програма сприяння регуляторній реформі централізованого теплопостачання України». Протягом 2016 року на виконання зазначеного проекту використано 607,5 тис. гривень.

 

Відповідно до законодавства України, НКРЕКП здійснює ліцензування господарської діяльності у сферах енергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення та у нафтогазовому комплексі.

 

Відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11, плата за ліцензії обліковується за кодом 22011500 «Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». Протягом звітного періоду на окремі рахунки, відкриті в органах ДКСУ надійшло 317,2 тис. гривень.

 

Інформація про бюджет з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків та інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми 6341010 «Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг» додається.

 

Скорочена інформація про бюджет Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за 2016 рік у відповідності зі статтею 28 Бюджетного кодексу України та Вимогами до публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 01.12.2010 № 1489, офіційно опублікована 24.02.2017 в № 2 «Інформаційного бюлетеня НКРЕКП» - друкованому виданні Комісії.

 

Публічне представлення інформації про бюджет відбудеться 02.03.2017 на засіданні Комісії, у формі відкритого слухання.

 

Інформація про бюджет

за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на 2016 рік з урахуванням внесених змін

касове виконання за 2016 рік

план на 2016 рік з урахуванням внесених змін

касове виконання за 2016 рік

план на 2016 рік з урахуванням внесених змін

касове виконання за 2016 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету: 

в т. ч. 

53258,0

52224,1

1300,1

948,1

54558,1

53172,2

2110

 

 

40260,3

40259,3

-

-

40260,3

40259,3

2120

 

 

8947,3

8925,1

-

-

8947,3

8925,1

2210

 

 

357,5

357,1

319,1

222,9

676,6

580,0

2240

 

 

1362,4

1240,1

842,1

607,4

2204,5

1847,5

2250

 

 

225,0

199,2

-

-

225,0

199,2

2271

 

 

503,4

212,7

10,0

-

513,4

212,7

2272

 

 

60,0

39,2

5,0

-

65,0

39,2

2273

 

 

1288,6

770,1

-

-

1288,6

770,1

2274

 

 

80,4

60,9

5,0

-

85,4

60,9

2282

 

 

5,0

4,2

-

-

5,0

4,2

2800

 

 

168,1

156,2

20,0

18,9

188,1

175,1

3110

 

 

-

-

98,9

98,9

98,9

98,9

в т. ч. за бюджетними програмами

 

 

 

 

 

 

Код бюджетної програми 6341010 

0490

«Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг» 

53258,0

52224,1

1300,1

948,1

54558,1

53172,2

2110

 

 

40260,3

40259,3

-

-

40260,3

40259,3

2120

 

 

8947,3

8925,1

-

-

8947,3

8925,1

2210

 

 

357,5

357,1

319,1

222,9

676,6

580,0

2240

 

 

1362,4

1240,1

842,1

607,4

2204,5

1847,5

2250

 

 

225,0

199,2

-

-

225,0

199,2

2271

 

 

503,4

212,7

10,0

-

513,4

212,7

2272

 

 

60,0

39,2

5,0

-

65,0

39,2

2273

 

 

1288,6

770,1

-

-

1288,6

770,1

2274

 

 

80,4

60,9

5,0

-

85,4

60,9

2282

 

 

5,0

4,2

-

-

5,0

4,2

2800

 

 

168,1

156,2

20,0

18,9

188,1

175,1

3110

 

 

-

-

98,9

98,9

98,9

98,9

 

Інформація про виконання

результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

6341010

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг

(назва бюджетної програми)

 

N з/п 

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Виконано за звітний період

Відхилення

загаль ний фонд

спеціаль ний фонд

разом

загаль ний фонд

спеціаль ний фонд

разом

загаль ний фонд

спеціаль ний фонд

разом

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Кількість штатних одиниць

од.

Указ Президента України від 10.09.2014 №715; Постанова КМУ від 05.04.2014 №85

600

 

600

464

 

464

-136

 

-136

Фактичне заповнення штатних одиниць складає 77,3 відсотка у порівнянні до планових. Низький рівень оплати праці, реформування державної служби, щорічні зміни в оплаті праці.

2

Займана загальна площа приміщень

кв. м.

картка обліку основних засобів

5665,7

 

5665,7

5665,7

 

5665,7

 

 

 

3

Орендована площа

кв. м.

договори оренди

2117,1

 

2117,1

2117,1

 

2117,1

 

 

 

4

Кількість службових автомобілів

од.

постанова КМУ від  01.03.2015 №65, картка обліку основних засобів

1

 

1

1

 

1

 

 

 

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Кількість виданих та переоформлених ліцензій

шт.

внутрішній облік

290

 

290

395

 

395

105

 

105

Зміна ліцензійних умов в окремих сферах регулювання, як наслідок зростання числа звернень суб'єктів господарювання

2

Кількість розроблених та прийнятих регуляторних актів

шт.

внутрішній облік

50

 

50

33

 

33

-17

 

-17

Прийняття Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

3

Кількість проведених контрольних заходів

шт.

звіти територіальних підрозділів

250

 

250

215

 

215

-35

 

-35

Зниження кількості позапланових перевірок

4

Отримано та опрацьовано кореспонденції

шт.

внутрішній облік

75000

 

75000

75902

 

75902

902

 

902

У результаті реформування енергетичних та комунальних ринків, зростання соціальної зацікавленості діяльністю НКРЕКП.

5

Надходження до бюджету за видані та переоформлені ліцензії

тис. грн.

звіт

303,2

 

303,2

317,2

 

317,2

14

 

14

Пропорційно до зростання числа виданих ліцензій

6

Кількість установлених тарифів у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення та нафтогазовому комплексі (з урахуванням інвестиційних програм)

шт.

звіт

9211

 

9211

9448

 

9448

237

 

237

Зростання числа ліцензіатів

7

Кількість опрацьованих звернень громадян

шт.

звіт

5500

 

5500

6007

 

6007

507

 

507

Непропорційне зростання цін та тарифів на енергоносії у відповідності до росту соціальних стандартів зумовлює зростання соціальної напруги, як наслідок зростання кількості звернень громадян.

8

Кількість розроблених та прийнятих рішень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

шт.

внутрішній облік

3115

 

3115

3073

 

3073

-42

 

-42

Зниження кількості проведених контрольних заходів та кількості розроблених і прийнятих регуляторних актів, як наслідок зниження кількості прийнятих та схвалених рішень НКРЕКП

9

Кількість поданих позовів (апеляційних, касаційних скарг)

шт.

внутрішній облік

77

 

77

47

 

47

-30

 

-30

Відхилення кількості фактичних до запланованих на 2016 рік поданих Комісією позовних заяв (апеляційних, касаційних скарг), у бік зменшення, відбувся у зв'язку із зупиненням протягом року розгляду деяких справ у адміністративних судах першої та апеляційної інстанцій.

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Кількість виданих та переоформлених ліцензій на одного працівника відповідного структурного підрозділу (35 шт.од.)

од.

внутрішній облік

8

 

 

11

 

 

3

 

 

2

Кількість розроблених та прийнятих регуляторних актів на одного працівника відповідного структурного підрозділу (55 шт. од.)

од.

внутрішній облік

1

 

 

1

 

 

 

 

 

3

Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції  на одного працівника

од.

внутрішній облік

125

 

 

164

 

 

39

 

 

4

Кількість проведених  контрольних заходів на одного працівника відповідного структурного підрозділу (146 шт.од.)

од.

звіти територіальних підрозділів

2

 

 

1

 

 

-1

 

 

5

Кількість  встановлених тарифів на одного працівника

од.

звіт

15

 

 

20

 

 

5

 

 

6

Кількість звернень громадян на одного працівника

од.

звіт

9

 

 

13

 

 

4

 

 

7

Кількість розроблених та прийнятих рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на одного працівника

од.

внутрішній облік

5

 

 

7

 

 

2

 

 

8

Середній розмір судового збору за подання одного позову

грн.

внутрішній облік

1500

 

 

1743

 

 

243

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Частка виданих ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі

відс.

внутрішній облік

80,5

 

 

82

 

 

1,5

 

 

2

Частка прийнятих регуляторних актів у загальній кількості розроблених

відс.

внутрішній облік

100

 

 

50

 

 

-50

 

 

3

Частка вчасно виконаних доручень у загальній кількості опрацьованих

відс.

внутрішній облік

100

 

 

100

 

 

 

 

 

4

Рівень усунених порушень, що були виявлені у ході контрольних заходів у загальному обсязі виявлених порушень

відс.

звіти територіальних підрозділів

100

 

 

29

 

 

71

 

 

5

Рівень вчасно опрацьованих звернень громадян до їх загальної кількості

відс.

звіт

100

 

 

99

 

 

-1

 

 

6

Частка прийнятих рішень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у загальній кількості розроблених

відс.

внутрішній облік

100

 

 

62

 

 

-38

 

 

7

Забезпечення розрахунків з працівниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

відс.

звіт

100

 

 

100

 

 

 

 

 

8

Частка справ за якими прийнято рішення на користь установи

відс.

внутрішній облік

100

 

 

62

 

 

-38

 

 
 

Начальник управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності                                  І.Ступаковська

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)