UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Постанови  /  2018 року  /  НКРЕКП, Постанова від 21.08.2018 № 886 "Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 22.08.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

21.08.2018         № 886

 

Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

З метою ведення ліцензійного реєстру Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру та відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.

 

Голова НКРЕКП               О.Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

21.08.2018 № 886

 

Порядок формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Ліцензійний реєстр Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (далі – ліцензійний реєстр) – це перелік суб'єктів господарювання – ліцензіатів, який формується і ведеться Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), відповідно до отриманої ліцензіатами ліцензії як автоматизована система збирання, накопичення, захисту та обліку відомостей про цих суб'єктів.

2. Ліцензійний реєстр формується та ведеться Управлінням ліцензування щодо суб'єктів господарювання, діяльність яких регулюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та які отримали ліцензії на право провадження господарської діяльності з:

1) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом;

2) постачання природного газу (постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом);

3) розподілу природного газу (розподіл природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ);

4) транспортування природного газу (транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами);

5) зберігання (закачування, відбору) природного газу (зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ);

6) постачання електричної енергії споживачу (постачання електричної енергії за регульованим тарифом; постачання електричної енергії);

7) виробництва електричної енергії;

8) передачі електричної енергії (передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами);

9) розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами);

10) трейдерської діяльності;

11) здійснення функцій оператора ринку (оптового постачання електричної енергії);

12) здійснення функцій гарантованого покупця;

13) виробництва теплової енергії;

14) постачання теплової енергії;

15) транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами;

16) централізованого водопостачання та водовідведення;

17) захоронення побутових відходів;

18) перероблення побутових відходів.

3. Ліцензійний реєстр формується окремо за кожним видом господарської діяльності.

4. Особою, відповідальною за ведення ліцензійного реєстру є начальник Управління ліцензування, за його формування відповідальні працівник та начальник відповідного  структурного підрозділу Управління ліцензування.

5. До ліцензійного реєстру вносяться:

відомості про суб'єкта господарювання – ліцензіата (для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника, ідентифікаційний код або для фізичної особи-підприємця – прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, серія, номер паспорта, ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків; номери телефону, факсу; електронна адреса; веб-сайт);

відомості про орган ліцензування, який видав ліцензію (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код);

вид господарської діяльності;

дата і номер рішення (постанови) про видачу (переоформлення, розширення, звуження) ліцензії;

дата набуття права на провадження ліцензованої діяльності;

підстави, дата і номер розпорядження про необхідність усунення порушень ліцензійних умов;

підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії;

підстави, дата і номер рішення про визнання ліцензії недійсною.

6. Відомості до ліцензійного реєстру вносяться не пізніше наступного робочого дня після:

прийняття НКРЕКП рішення про видачу (переоформлення, розширення, звуження) ліцензії, анулювання чи визнання ліцензії недійсною, розпорядження про необхідність усунення порушень ліцензійних умов;

надходження повідомлення від ліцензіата про внесення змін до документів, що додавалися ним до заяви про видачу ліцензії.

7. Інформація, що міститься в ліцензійному реєстрі, є відкритою та розміщується на офіційному веб-сайті НКРЕКП за формою, наведеною в додатку до цього Порядку.

8. Відділ інформації та комунікацій з громадськістю оприлюднює оновлений ліцензійний реєстр на офіційному веб-сайті НКРЕКП (http://www.nerc.gov.ua/) не пізніше наступного робочого дня з дня його отримання від Управління ліцензування.

9. У разі відновлення Єдиного ліцензійного реєстру Управління ліцензування щомісяця не пізніше 15 числа наступного періоду подає відомості до Єдиного ліцензійного реєстру із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних засобів в електронній формі.

10. Користувачами відомостей з ліцензійного реєстру є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадяни України, підприємства, установи, організації усіх форм власності, міжнародні об'єднання та організації, іноземні юридичні та фізичні особи, особи без громадянства.

11. Відомості з ліцензійного реєстру можуть надаватися користувачам з використанням електронних засобів зв'язку чи електронно-магнітних носіїв інформації.

 

Начальник Управління ліцензування              Ю.Антонюк

 

Додаток

до Порядку формування, ведення

і користування відомостями

ліцензійного реєстру Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та комунальних послуг

 

Ліцензійний реєстр Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування суб’єкта господарювання

Місцезнаходження суб’єкта господарювання

Рішення органу ліцензування щодо видачі (переоформлення, розширення, звуження) ліцензії

Дата набуття права на провадження ліцензованої діяльності

Веб-сайт суб'єкта господарювання

Електронна адреса суб'єкта господарювання

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)