UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Постанови  /  2015 року  /  НКРЕКП, Постанова від 10.12.2015 № 2933 "Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності"


    документ
    втратив
    чинність

версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 11.02.2016
Дата оновлення:16.09.2019

(Постанова втратила чинність на підставі

постанови НКРЕКП від 30.08.2019 № 1817)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

10.12.2015                   № 2933

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

22.01.2016 за № 120/28250

 

Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності

 

Відповідно до статті 171 Закону України "Про електроенергетику", абзацу п'ятого підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Внести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 02 листопада 2012 року № 1421 "Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2012 року за № 1957/22269, такі зміни:

1) заголовок викласти в такій редакції:

"Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності та приватних домогосподарств";

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Порядок встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності та приватних домогосподарств.".   

2. Затвердити Зміни до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 02 листопада 2012 року № 1421, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2012 року за № 1957/22269 (у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 14 березня 2013 року № 251), що додаються.

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії                                    Д.Вовк

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр енергетики

та вугільної промисловості України                                       В.Демчишин

 

Голова Державної регуляторної

служби України                                                                      К.Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

10.12.2015 № 2933

 

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

22.01.2016 за № 120/28250

 

Зміни до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності

 

1. Заголовок викласти в такій редакції:

"Порядок встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності та приватних домогосподарств".

2. У розділі I:

1) пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Цей Порядок поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали або мають намір отримати ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії в установленому законодавством порядку та виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), а також на приватні домогосподарства, об'єкти електроенергетики (генеруючі установки) яких виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт.

Норми розділу II цього Порядку не поширюються на приватні домогосподарства, об'єкти електроенергетики (генеруючі установки) яких виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт.";

2) пункт 1.6 після слова "господарювання" доповнити словами "та приватних домогосподарств";

3) пункт 1.7 викласти в такій редакції:

"1.7. "Зелений" тариф для об’єктів електроенергетики, введених в експлуатацію до 31 грудня 2024 року, та приватних домогосподарств, договір про купівлю-продаж електричної енергії з якими укладено до 31 грудня 2024 року, не може бути менший за фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу, який на дату останнього у кожному кварталі засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – засідання НКРЕКП), перераховується у національну валюту за середнім офіційним валютним курсом Національного банку України за останніх 30 календарних днів, що передують даті такого засідання.";

4) пункт 1.8 викласти в такій редакції:

"1.8. При встановленні "зеленого" тарифу на квартал для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, та приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, за умови, якщо:

 

N ЄВРО.ХХ.ХХ.ХХХХ

______________________ > 1,

N ЄВРО.01.01.2009

 

застосовується така формула:

 

 

 

N ЄВРО. XX.XX.XXXX

В ТАРИФ. = В ТАРИФ.01.01.2009 х

______________________

 

N ЄВРО. 01.01.2009

 

 

де В ТАРИФ. – "зелений" тариф на дату засідання НКРЕКП, коп/кВт·год;

В ТАРИФ.01.01.2009 – "зелений" тариф, розрахований згідно із Законом, станом на 01 січня 2009 року, коп/кВт·год;

N ЄВРО.ХХ.ХХ.ХХХХ – середній офіційний курс гривні щодо курсу євро, встановлений Національним банком України за останні 30 календарних днів, що передують даті засідання НКРЕКП;

N ЄВРО.01.01.2009 – курс гривні щодо курсу євро, офіційно встановлений Національним банком України станом на 01 січня 2009 року, грн.

За умови, якщо

 

N ЄВРО.ХХ.ХХ.ХХХХ

_____________________ ≤ 1,

N ЄВРО.01.01.2009

застосовується така формула:

В ТАРИФ. = В ТАРИФ.01.01.2009";

5) пункт 1.9 виключити.

У зв'язку з цим пункт 1.10 вважати відповідно пунктом 1.9;

6) пункт 1.9 викласти в такій редакції:

"1.9. Рішення щодо встановлення "зелених" тарифів та фіксованих мінімальних розмірів "зелених" тарифів для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, та приватних домогосподарств, об'єкти електроенергетики (генеруючі установки) яких виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт для кожного виду альтернативної енергії, приймаються на засіданні НКРЕКП у формі відкритого слухання. Такі рішення розміщуються на офіційному веб-сайті НКРЕКП та публікуються в інформаційному бюлетені НКРЕКП.".

3. У розділі II:

1) У пункті 2.1:

абзац десятий виключити.

У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати відповідно абзацом десятим;

в абзаці десятому слова "та/або ліцензії на право провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії" виключити;

2) абзац другий пункту 2.3 виключити;

3) доповнити розділ новим пунктом 2.4 такого змісту:

"2.4. До "зеленого" тарифу на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) на об'єктах електроенергетики, у тому числі на чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), введених в експлуатацію з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року (у разі дотримання на відповідних об’єктах визначеного статтею 173 Закону рівня використання обладнання українського виробництва) НКРЕКП встановлюється надбавка. Надбавка до "зеленого" тарифу за умови дотримання рівня використання обладнання українського виробництва встановлюється та підлягає застосуванню на весь строк дії "зеленого" тарифу. Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва не встановлюється до "зеленого" тарифу на електричну енергію, вироблену об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств.".

У зв'язку з цим пункти 2.4 та 2.5 вважати відповідно пунктами 2.5 та 2.6;

4) пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. Підставою для відмови у встановленні "зеленого" тарифу є надання суб'єктом господарювання недостовірної інформації у документах, визначених пунктом 2.1 цього розділу.";

5) в абзаці четвертому пункту 2.6 слова "та/або ліцензії на право провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії" виключити.

4. У тексті Порядку абревіатуру "НКРЕ" замінити абревіатурою "НКРЕКП".

5. У додатку 1:

1) відмітку до додатка 1 викласти в такій редакції:

"Додаток 1 до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності та приватних домогосподарств";

2) слова "Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" замінити словами "Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,".

6. Відмітку до додатка 2 викласти в такій редакції:

"Додаток 2 до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності та приватних домогосподарств".

 

Директор Департаменту із регулювання

відносин у сфері енергетики                                      К.Сушко

 

Офіційно оприлюднено в „Офіційному віснику України”, 12.02.2016, № 10, ст. 467

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)