Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
офіційний веб-сайт
[повернутись] 18.02.2021 17:17


    Регулятор спростив процедуру подання звітності

На початку поточного року більшість форм звітності для учасників ринку електричної енергії було оновлено та переведено в електронну форму.

 

Подання звітності здійснюється з повним дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

 

З метою надання консультативної допомоги ліцензіатам Регулятором розроблено Пам’ятку «Як накласти КЕП та направити звіт?».

 

Оновлені шаблони форм звітності та інструкції до них розміщено на вебсайті Регулятора за посиланням https://www.nerc.gov.ua/?id=27578.

 

Нагадуємо, що в ліцензійних умовах провадження відповідної господарської діяльності на ринку електричної енергії закріплений обов’язок ліцензіата надавати до НКРЕКП звітність, що необхідна для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП.

 

Відповідно до статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» учасники ринку, які порушили нормативно-правові акти, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, несуть відповідальність згідно із законом.
[повернутись]