UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Структура  /  Положення про структурні підрозділи  /  Положення про Департамент енергоринкуверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 23.10.20190

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова НКРЕКП

_________О.О. Кривенко

«01» жовтня 2019 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент енергоринку

 

1. Загальні положення

 

1.1. Департамент енергоринку (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується члену НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

1.2. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, законами України «Про державну службу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії», «Про запобігання корупції», «Про природні монополії», постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами НКРЕКП, що мають безпосереднє відношення до роботи Департамент, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Робота Департаменту проводиться відповідно до планів роботи і заходів Департаменту.

1.4. До складу Департаменту входить:

1.4.1 відділ запровадження та контролю держаної підтримки на ринку електричної енергії;

1.4.2 відділ моніторингу роботи організованих сегментів та торгівельних систем ринку електричної енергії;

1.4.3 відділ нормативно-правового забезпечення ринків електричної енергії;

1.4.4 відділ супроводження розвитку та забезпечення функціонування ринку електричної енергії.

 

2. Основні завдання Департаменту

 

2.1. Основними завданнями Департаменту є:

2.1.1 участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики у сфері функціонування ринку електричної енергії, в межах повноважень НКРЕКП;

2.1.2 участь у формуванні цінової і тарифної політики у сфері електроенергетики;

2.1.3 моделювання роботи ринку електричної енергії;

2.1.4 участь у здійсненні моніторингу безпеки постачання електричної енергії ти сприяння розвитку безпечної, надійної та ефективно функціонуючої ОЕС України;

2.1.5 участь у запровадженні, здійсненні моніторингу та контролю державної допомоги та механізму покладання спеціальних обов’язків на ринку електричної енергії та вдосконалення функціонування системи державної підтримки;

2.1.6 забезпечення моніторингу ефективності роботи та рівня відкриття ринку електричної енергії та рівня цін на організованих сегментах ринку електричної енергії та організованих торгівельних системах;

2.1.7 моніторинг здійснення міжнародної торгівлі електричної енергії та розподілу пропускної спроможності;

2.1.8 підготовка пропозицій щодо вдосконалення конкурентних засад роботи виробників, постачальників та трейдерів електричної енергії на ринку електричної енергії (крім сегменту роздрібного ринку електричної енергії);

2.1.9 сприяння інтеграції ринку електричної енергії до ринків електричної енергії держав - сторін Енергетичного Співтовариства;

2.1.10 підготовка пропозицій щодо вдосконалення платіжно-розрахункових відносин на ринках електричної енергії (крім роздрібного ринку електричної енергії);

2.1.11 підготовка проєктів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії відповідно до вимог діючого законодавства;

2.1.12 участь у проведенні аналізу, узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції НКРЕКП, розроблення та внесення у встановленому порядку пропозицій до проєктів законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів НКРЕКП, міністерств і відомств в межах компетенції Департаменту.

 

3. Функції Департаменту

 

3.1.  Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 здійснює опрацювання проєктів законів України, які регулюють відносини в сфері електроенергетики, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, органів державної влади стосовно організації роботи учасників ринку електричної енергії та суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на ринку електричної енергії;

3.1.2 бере участь в проведенні аналізу, узагальненні практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції НКРЕКП, розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції до проєктів законів України, актів Президента України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, НКРЕКП, міністерств і відомств у межах компетенції Департаменту;

3.1.3 здійснює контроль за виконанням функцій та обов'язків учасниками ринку електричної енергії відповідно до положень Закону України «Про ринок електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії у межах компетенції Департаменту;

3.1.4 бере участь у розробці нормативно-правових актів та змін до них, необхідних для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, у тому числі у частині імплементації у національне законодавство норм законодавства Європейського союзу, що регулює діяльність ринку електричної енергії;

3.1.5 здійснює моделювання роботи ринку електричної енергії, яке застосовується для оцінки впливу змін у діючі нормативно-правові документи, запровадженні нових сегментів ринку електричної енергії та прогнозу цін, що складатимуться на них;

3.1.6 готує інформацію з метою подання Уповноваженому органу з питань державної допомоги (далі – Уповноважений орган) повідомлення про нову державну допомогу та пропозицій щодо внесення змін до умов чинної державної допомоги на ринку електричної енергії;

3.1.7 збирає та здійснює аналіз інформації про надання та отримання державної допомоги на ринку електричної енергії та готує для надання Уповноваженому органу інформацію про заходи з підтримки учасників ринку електричної енергії (крім сегменту роздрібного ринку електричної енергії) за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, необхідну для прийняття ним відповідних рішень;

3.1.8 збирає інформацію від отримувачів державної допомоги, здійснює її аналіз та здійснює аналіз обов’язкових для розгляду рекомендацій Уповноваженого органу про внесення змін до умов надання державної допомоги на ринках електричної енергії (крім роздрібного ринку електричної енергії) з метою усунення або мінімізації негативного впливу державної допомоги на конкуренцію та готує відповідні пропозиції щодо внесення змін до умов чинної державної допомоги;

3.1.9 бере участь у заходах міжнародного співробітництва стосовно питань державної допомоги на ринку електричної енергії;

3.1.10 бере участь у здійсненні аналізу та опрацюванні матеріалів в ході підготовки до затвердження НКРЕКП плану розвитку системи передачі на наступні 10 років та звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей;

3.1.11 бере участь у здійсненні моніторингу безпеки постачання та надання на запит профільного Міністерства інформації, отриманої в результаті зазначеної діяльності, з метою підготовки цим Міністерством звіту про результати моніторингу безпеки постачання електричної енергії;

3.1.12 здійснює контроль виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії на відповідність вимогам, встановленим Законом України «Про ринок електричної енергії»  та іншими нормативно-правовими актами;

3.1.13 опрацьовує матеріали та здійснює підготовку пропозицій щодо обсягів та умов покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії щодо надання послуг із забезпечення розвитку генеруючих потужностей та готує узгоджені пропозиції НКРЕКП щодо умов застосування стимулів, визначених положеннями статті 29 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

3.1.14 опрацьовує та здійснює аналіз матеріалів щодо погодження НКРЕКП матеріалів необхідних для проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом та бере участь у розгляді питання стосовно включення до тарифу на послуги з передачі електричної енергії окремої складової витрат на плату за придбання послуги із забезпечення розвитку генеруючої потужності;

3.1.15 здійснює методологічний та операційний контроль за реалізацією послуг із забезпечення розвитку генеруючих потужностей;

3.1.16 забезпечує здійснення моніторингу ефективності роботи та рівня відкриття ринку електричної енергії, прозорості та конкуренції на ринку електричної енергії, а також будь-яких практик, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на ринку електричної енергії;

3.1.17 забезпечує здійснення моніторингу рівня прозорості діяльності учасників ринку, в тому числі дотримання учасниками ринку (крім споживачів) зобов'язань щодо розміщення/оприлюднення інформації;

3.1.18 розробляє та готує проєкти рішення НКРЕКП щодо визначення технічного завдання на аудит РДН та ВДР, та виносить такі рішення на засідання НКРЕКП, що проводяться у формі відкритих слухань;

3.1.19 забезпечує здійснення моніторингу роботи організованих торгівельних систем, на яких здійснюється купівля-продаж електричної енергії, відповідних фінансових похідних, рівня цін на них, а також стану розрахунків та застосування клірингу;

3.1.20 здійснює моніторинг застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію на ринку електричної енергії, та підготовка відповідних зауважень та пропозицій до нормативно-правової бази;

3.1.21 забезпечує підготовку матеріалів та пропозицій необхідних для налагодження процесу обміну даними для забезпечення розвитку відповідних сегментів ринку електричної енергії;

3.1.22 бере участь у здійсненні моніторингу роботи постачальників послуг комерційного обліку електричної енергії та роботи адміністратора комерційного обліку електричної енергії, щодо виконання функції центральної агрегації даних комерційного обліку;

3.1.23 здійснює моніторинг стану застосування правил управління обмеженнями міждержавних перетинів та дотримання правил розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів;

3.1.24 здійснює адміністрування електронної бази даних, що надходять з метою моніторингу ефективності роботи та рівня відкриття ринку електричної енергії, прозорості та конкуренції на ринку електричної енергії та формування звітів;

3.1.25 здійснює контроль за виконанням функцій та обов'язків учасниками ринку електричної енергії відповідно до положень Закону України «Про ринок електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії у межах компетенції Департаменту;

3.1.26 готує на розгляд НКРЕКП проєкти нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення функціонування балансуючого ринку, механізму врегулювання небалансів, допоміжних послуг, ринку двосторонніх договорів, ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку;

3.1.27 готує на розгляд НКРЕКП пропозиції стосовно зобов’язання постачальника допоміжних послуг надавати допоміжні послуги за ціною, розрахованою за Методикою формування цін на допоміжні послуги, затвердженою НКРЕКП;

3.1.28 бере участь у підготовці проєктів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення підтримки  виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії відповідно до вимог діючого законодавства;

3.1.29 бере участь у розробці проєктів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення організації комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії України;

3.1.30 бере участь у підготовці матеріалів та пропозицій необхідних для інтеграції відповідних сегментів ринку електричної енергії (крім роздрібного ринку електричної енергії) до регіональних ринків електричної енергії держав - сторін Енергетичного Співтовариства;

3.1.31 здійснює опрацювання, аналіз матеріалів та подання пропозицій на розгляд НКРЕКП щодо затвердження статей кошторису суб’єкта господарювання, що провадить господарську діяльність зі здійснення функцій гарантованого покупця, та здійснює методологічний і оперативний контроль використання коштів за статтями витрат затвердженого кошторису;

3.1.32 здійснює методологічний і оперативний контроль стану розрахунків учасників ринку за куповану електричну енергію та послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, що надається суб’єктом господарювання, що провадить господарську діяльність зі здійснення функцій гарантованого покупця, та постачальниками універсальних послуг;

3.1.33 розробляє та готує проєкти рішень НКРЕКП щодо затвердження розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої гарантованим покупцем та постачальниками універсальної послуги у розрахунковому місяці, та виносить такі рішення на засідання НКРЕКП, що проводяться у формі відкритих слухань;

3.1.34 готує пропозиції щодо вдосконалення платіжно-розрахункових відносин на ринках електричної енергії (крім роздрібного ринку електричної енергії);

3.1.35 розробляє та готує проєкти рішення НКРЕКП щодо погодження розміру фіксованого платежу за участь на РДН/ВДР та тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР та здійснює методологічний і оперативний контроль відповідності витрат такого суб’єкта господарювання вимогам, що визначаються порядком розрахунку, який зазначений у правилах ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку;

3.1.36 здійснює методологічний і оперативний контроль стану розрахунків учасників РДН та ВДР за послуги оператора ринку;

3.1.37 забезпечує підготовку матеріалів та пропозицій, необхідних для сприяння запровадження торгівельних систем, на яких здійснюється купівля-продаж електричної енергії, з використанням відповідних фінансових похідних та запровадження клірингу;

3.1.38 готує пропозиції щодо внесення змін до алгоритму розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників;

3.1.39 здійснює контроль розрахунків електропостачальників за небаланси електричної енергії на балансуючому ринку та аналіз у частині надходження коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання електропостачальників;

3.1.40 розробляє та готує проєкти рішень НКРЕКП щодо врегулювання заборгованості, що утворилася на Оптовому ринку електричної енергії України та виносить такі рішення на засідання НКРЕКП, що проводяться у формі відкритих слухань;

3.1.41 готує проєкти відповідей на запити Уряду, ліцензіатів, підприємств, організацій в межах компетенції Департаменту;

3.1.42 готує проєкти рішень НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.43 здійснює роботу з документами, що мають гриф обмеження «Для службового користування»;

3.1.44 бере участь в підготовці річного звіту НКРЕКП;

3.1.45 проводить іншу роботу, в межах повноважень Департаменту.

 

4. Права Департаменту

 

4.1. Департамент має право:

4.1.1 звертатися та отримувати від інших підрозділів НКРЕКП всю необхідну для його роботи інформацію і матеріали, а також надавати відповідну інформацію і матеріали іншим структурним підрозділам;

4.1.2 взаємодіяти з органами державної влади, організаціями і підприємствами України та іноземних держав, міжнародними організаціями за погодженням з Головою та/або членами НКРЕКП;

4.1.3 брати участь у засіданнях НКРЕКП;

4.1.4 надавати пропозиції з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.2. Покладення на Департамент завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Департаменту, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 

5. Керівництво діяльністю Департаменту

 

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату НКРЕКП в установленому законодавством порядку.

5.2 На посаду директора Департаменту призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3 На посаду директора Департаменту призначається особа з ступенем вищої освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4 Директор Департаменту має заступника директора департаменту – начальника відділу запровадження та контролю державної підтримки на ринку електричної енергії і заступника директора департаменту – начальника відділу нормативно-правового забезпечення ринків електричної енергії.  

5.5 Директор департаменту:

5.5.1 здійснює координацію діяльності Департаменту, організовує та забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент завдань;

5.5.2 розподіляє обов'язки між працівниками, планує, організовує, очолює та контролює їх роботу;

5.5.3 організовує та забезпечує виконання в установлені терміни функцій Департаменту, закріплених цим Положенням;

5.5.4 організовує та забезпечує виконання в установлені терміни доручень Голови НКРЕКП, членів НКРЕКП та керівника апарату;

5.5.5 організовує, контролює та забезпечує виконання посадових інструкцій працівниками Департаменту, а також вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Департаменту;

5.5.6 організовує розробку проєктів нормативних актів, що належать до компетенції Департаменту;

5.5.7 планує, регулює та контролює ефективну взаємодію Департаменту з іншими структурними підрозділами НКРЕКП;

5.5.8 здійснює роботу із документами, які мають гриф обмеження «Для службового користування»;

5.5.9 підписує документи, що підготовлені Департаменту з питань, що належать до його компетенції.

5.5.10 забезпечує дотримання працівниками Департаменту законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції, забезпечує виконання вимог технічної безпеки та охорони праці;

5.5.11 бере участь в опрацюванні питань удосконалення організаційної структури Департаменту, подає пропозиції щодо зміни структури Департаменту, оплати праці працівників, підбору, призначення та підвищення кваліфікації кадрів.

5.6 У разі відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує заступник директора департаменту – начальник відділу запровадження та контролю держаної підтримки на ринку електричної енергії, який на цей період несе цілковиту відповідальність за керівництво Департаментом. У разі відсутності директора Департаменту та заступника директора департаменту – начальника відділу запровадження та контролю держаної підтримки на ринку електричної енергії, обов’язки директора Департаменту виконує заступник директора департаменту – начальник відділу нормативно-правового забезпечення ринків електричної енергії. В іншому випадку виконання обов’язків директора Департаменту покладаються на працівника Департаменту (в установленому порядку та в межах визначених повноважень за наказом керівника апарату).

 

6. Відповідальність

 

6.1. Директор та працівники Департаменту відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

 

7.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав, Департамент у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП в межах компетенції Департаменту відповідно до повноважень структурних підрозділів НКРЕКП.

 

Директор Департаменту енергоринку                                                             _____________

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)