Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
офіційний веб-сайт
[повернутись] 05.12.2016 14:54


    НКРЕКП прийняла рішення щодо необхідних заходів для повної імплементації в національному законодавстві Регламенту Комісії (ЄС) №312/2014

Починаючи з 01 жовтня 2015 року правові засади функціонування ринку природного газу України визначаються Законом України «Про ринок природного газу» (далі – Закон), який є ключовим документом, що встановлює на українському ринку природного газу європейські норми, визначені в Третьому енергетичному пакеті зокрема, в Директиві 2009/73/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу та Регламенті 715/2009 Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про умови доступу до мереж передачі природного газу.

 

Закон створює передумови для нової моделі ринку природного газу, побудованої на принципах вільної торгівлі природним газом та рівності суб’єктів ринку природного газу; рівності прав на ввезення та вивезення природного газу на/з території України; забезпечення рівних прав на доступ до газотранспортних/газорозподільних систем, газосховищ, що має сприяти підвищенню конкуренції завдяки входу нових гравців, у тому числі іноземних, на внутрішній ринок природного газу України та передумов для зниження цін на енергоресурси.

 

В рамках реалізації Закону, з метою ефективного впровадження реформи ринку природного газу, саме на НКРЕКП було покладено обов'язок щодо розробки та прийняття у вкрай стислі терміни низки важливих нормативно-правових актів, передбачених Законом.

 

Так, одним із важливих нормативно-правих актів на ринку природного газу є Кодекс газотранспортної системи, затверджений постановою НКРЕКП від 30 вересня 2014 року № 2493 (далі – Кодекс ГТС). Кодекс ГТС є регламентом функціонування газотранспортної системи України та визначає правові, технічні, організаційні та економічні засади функціонування газотранспортної системи України.

 

Відповідно до частини другої статті 33 Закону, Кодекс ГТС повинен містити положення, зокрема, щодо правил фізичного і комерційного балансування з урахуванням основних принципів, визначених статтею 35 цього Закону.

 

При цьому, відповідно до процедури визначеної в Статті 6 Регламенту (ЄС) №715/2009, 26 березня 2014 року був прийнятий Регламент Комісії (ЄС) №312/2014, що встановлює Мережевий кодекс балансування газу в газотранспортних системах.

 

На виконання вимог Закону та Регламенту Комісії (ЄС) №312/2014, положеннями розділу XIV визначено процедури здійснення розрахунків небалансів (у тому числі денних).

 

Варто зазначити, що 29 вересня 2015 року на адресу Регулятора надійшов лист від Секретаріату Енергетичного Співтовариства, в якому надана позитивна оцінка щодо відповідності розроблених нормативно-правових актів, у тому числі Кодексу ГТС, європейському законодавству.

 

Разом з тим, частиною третьою статті 35 Закону визначено, що оператор газотранспортної системи повинен забезпечити замовників безкоштовною, достатньою, своєчасною та достовірною інформацією про статус балансування в межах інформації, що знаходиться у розпорядженні оператора газотранспортної системи у відповідний момент часу. Така інформація має надаватися відповідному замовнику в електронному форматі.

 

Враховуючи те, що на сьогоднішній день у оператора газотранспортної системи (далі – Оператор ГТС) відсутня інформаційна платформа, виконати вимоги частини третьої статті 35 Закону, зокрема у частині розрахунку та надання послуг балансування на денній основі, Оператор ГТС фізично не в змозі. У зв’язку з цим, положення Кодексу ГТС визначають необхідність надання послуг балансування Оператором ГТС на місячній основі. При цьому, глава 2 розділу XIV Кодексу ГТС чітко визначає процедуру здійснення розрахунку добового небалансу замовників послуг транспортування.

 

Крім цього, при проведення консультацій із суб’єктами ринку природного газу та іншими зацікавленими сторонами було виявлено ряд перепон до переходу на добове балансування.

 

Для можливості надання Оператором ГТС послуг балансування на щоденній основі та врегулювання позитивних небалансів замовників послуг транспортування (викуповувати обсяги небалансів), вкрай необхідно внести зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» з метою непоширення дії цього закону на випадки надання послуг балансування Оператором ГТС.

 

Також, важливим аспектом на шляху до впровадження процедури надання послуг балансування на щоденній основі, є необхідність розроблення методики прогнозування обсягів використання природного газу споживачами, у яких відсутній дистанційний облік і немає можливості здійснювати зняття показів лічильника на щоденній основі.

 

Таким чином, на сьогодні, на шляху до повної імплементації в національному законодавстві Регламенту Комісії (ЄС) №312/2014, є ряд перепон, подолання яких є вкрай важливим і невідкладним та потребує консолідації зусиль суб’єктів ринку природного газу.

 

Після врегулювання вищевказаних проблемних питань, введення механізму надання Оператором ГТС послуг добового балансування стане можливим шляхом внесення деяких змін до чинної редакції Кодексу ГТС.

 

Враховуючи вищевикладене, НКРЕКП було прийнято протокольне рішення, яким передбачено, що з метою повної імплементації в національному законодавстві Регламенту Комісії (ЄС) №312/2014, НКРЕКП:

 

- до 01 квітня 2017 року розглянути питання щодо внесення змін до Кодексу газотранспортної системи, що дозволить впровадити на ринку природного газу механізм добового балансування, за умови наявності у Оператора газотранспортної системи інформаційної платформи, яка забезпечить виконання на щоденній основі вимог частини третьої статті 35 Закону України «Про ринок природного газу».

 

- звернутися до Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України для ініціювання внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» з метою непоширення дії цього закону на випадки надання послуг балансування Оператором газотранспортної системи.

 


[повернутись]