UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Постанови  /  2017 року  /  НКРЕКП, Постанова від 01.06.2017 № 737 "Про затвердження Положення про преміювання Голови та членів НКРЕКП"версія для друку


Дата розміщення на сайті: 07.06.2017

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВИ

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

01.06.2017         № 737

 

Про затвердження Положення про преміювання Голови та членів НКРЕКП

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про оплату праці» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Положення про преміювання Голови та членів НКРЕКП, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня прийняття та вводиться в дію з 01 січня 2018 року, але не раніше запровадження механізму фінансування НКРЕКП за рахунок внесків на регулювання.

 

Голова НКРЕКП               Д.Вовк 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

01.06.2017 № 737

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання Голови та членів НКРЕКП

 

1. Загальні положення

1.1. Преміювання Голови, членів НКРЕКП (далі – керівні працівники) проводиться з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, зацікавленості в досягненні кінцевого результату та посилення персональної відповідальності за доручену роботу або поставлені завдання.

1.2. Преміювання керівних працівників здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи НКРЕКП за підсумками кварталу.

1.3. Видатки на преміювання плануються в межах асигнувань, передбачених на оплату праці у кошторисі НКРЕКП.

1.4. Фонд преміювання керівних працівників утворюється у розмірі 50 відсотків посадових окладів для відповідних посад за рік.

 

2. Порядок визначення розміру премії

2.1. Розмір квартальної премії керівних працівників залежить від їх особистого внеску в загальний результат роботи НКРЕКП з урахуванням таких критеріїв:

якість виконання завдань і функцій, визначених функціональним розподілом між керівним складом НКРЕКП, а також дорученнями Верховної Ради України, Президента України;

ініціативність у роботі;

терміновість виконання завдань;

виконання додаткового обсягу завдань (участь у провадженні національних реформ, роботі комісій, робочих груп тощо);

трудова дисципліна.

2.2. Розмір квартальної премії встановлюється у відсотках до посадового окладу з урахуванням фактично відпрацьованого часу відповідно до норм, визначених нормативно-правовими актами, що регулюють умови оплати праці керівних працівників.

Загальний розмір премій, які може отримати Голова, член Комісії за рік, не може перевищувати 50 відсотків фонду посадового окладу для відповідних посад за рік.

2.3. Премія не нараховується за час відпусток, тимчасової непрацездатності, навчання з метою підвищення кваліфікації, у тому числі за кордоном, а також в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати провадяться з розрахунку середньої заробітної плати.

2.4. Керівним працівникам, які звільнилися з роботи у кварталі, за який провадиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров'я або згідно з пунктом 6 частини першої статті 36, пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України чи перейшли в порядку переведення на іншу роботу.

 

3. Порядок нарахування та виплати премій

3.1. До 15 числа першого місяця кварталу, наступного за звітним, сектор аналітично-організаційної роботи зводить звіт за звітний квартал про діяльність НКРЕКП.

Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності готує розрахунок щодо можливого розміру преміювання керівних працівників у межах фонду оплати праці за відповідний період.

Керівник апарату погоджує зведений звіт, розрахунок розміру преміювання керівних працівників та проект постанови  «Про преміювання керівних працівників» і подає необхідні документи Голові НКРЕКП для прийняття рішення щодо включення даного питання до порядку денного засідання НКРЕКП не пізніше 20 числа першого місяця кварталу, наступного за звітним. Якщо встановлені дати припадають на вихідні чи святкові дні, то визначений пакет документів подається напередодні.

3.2. Рішення про встановлення та розмір премій Голові та членам НКРЕКП приймається на засіданні НКРЕКП з урахуванням особистого внеску Голови, членів НКРЕКП у загальний результат роботи та оформлюється постановою.

3.3. Премія за квартал виплачується не пізніше терміну виплати заробітної плати за другу половину першого місяця кварталу, наступного за звітним.

 

Начальник управління з

фінансово-економічних питань,

бухгалтерського обліку та звітності –

головний бухгалтер               І.Ступаковська

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)